Regularisatie

België: het land van de achterbouwen en koterijen.

Wanneer u wilt bouwen, verbouwen, uitbreiden, afbreken of de functie van het gebouw wilt wijzigen, heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig.  In het verleden werden er dikwijls bewust handelingen gedaan zonder of in strijd met de vergunning, maar even vaak kwamen ze tot stand door onwetendheid.  De eigenaar of latere koper is er zich vaak niet van bewust dat hij een stedenbouwkundig misdrijf begaat of in stand houdt.  Vaak komt dit pas aan het licht bij een eventuele verkoop, schenking of schadegeval. 

Gelukkig is het in veel gevallen mogelijk om een regularisatie aanvraag in te dienen en alsnog die stedenbouwkundige vergunning te bekomen.  En zo kunt u weer op beide oren slapen…

Indien u twijfels heeft over de vergunde toestand van uw woning

of indien u meer informatie wenst over de mogelijkheid tot regularisatie

kunt u mij gerust mailen of bellen voor vrijblijvende informatie.